הובלות עם שחר


הובלות עם שחר עוסקת במתן שירותי הובלה, הפצה ולוגיסטיקה מזה כשני עשורים לרוב העסקים והמוסדות בישראל.לחברה יש תקן ISO ,רישיון למשרד הובלה מטעם משרד התחבורה רשיון מוביל , רישיון להובלת חומ"ס וחומרים רדיו אקטיביים ותרופות. החברה מעסיקה מנהלי הובלה קציני בטיחות וביטחון מורשים ומאות עובדים ורכבים ברחבי הארץ.החברה מנוהלת ,מיום הקמתה, על ידי משה קלרמן וחגי שטיינברג.חברת הובלות עם שחר פועלת תוך מתן דגש לאיכות ועל כן עושה שימוש בתקן 9001 .ISO לחברה רישון הובלה, ורישיון מוביל מטעם משרד התחבורה. הובלות עם שחר מתמחים בהובלת חומרים מסוכנים, חומרים רדיו אקטיביים ותרופות. לצורך שינוע חומרים אלה לחברה יש רישיון מטעם משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים וחומרים רדיואקטיביים. כדי לשנע את החבילות של לקוחות החברה מועסקים, בהובלות עם שחר, כמה מאות עובדים שיחד עם מערך כלי רכב בפיזור ארצי מסוגלים לשנע כל דבר לכל מקום בארץ והכל תוך יממה אחת.זמני סבב לחלוקה:

הובלות עם שחר מבצעת שירותי הובלה, הפצה ולוגיסטיקה מזה כשני עשורים לעסקים והמוסדות בישראל.לחברה יש תקן ISO ,רישיון למשרד הובלה מטעם משרד התחבורה ורשיון מוביל , רישיון להובלת חומרים מסוכנים וחומרים רדיו אקטיביים ותרופות. החברה מעסיקה מנהלי הובלה, קציני בטיחות וביטחון מורשים ומאות עובדים וכלי רכב ברחבי הארץ.החברה מנוהלת ,מיום הקמתה, על ידי משה קלרמן וחגי שטיינברג.


חברת הובלות עם שחר פועלת תוך מתן דגש על האיכות ועל כן עושה שימוש בתקן 9001 ISO. לחברה רישון הובלה, ורישיון מוביל מטעם משרד התחבורה. הובלות עם שחר מתמחים בהובלת חומרים מסוכנים, חומרים רדיו אקטיביים ותרופות.כדי לשנע את החבילות של לקוחות החברה מועסקים, בהובלות עם שחר, כמה מאות עובדים שיחד עם מערך כלי רכב בפיזור ארצי מסוגלים לשנע כל דבר לכל מקום בארץ והכל תוך יממה אחת, ובשני סבבים יומיים.


בהובלות עם שחר חלוקת החבילות מתחילה כבר עם עלות השחר ומסתיימת לראשונה בבוקר.בשעות הצהריים אנחנו ,בהובלות עם שחר, מחלקים את מה שנאסף בבוקרו של אותו יום כך שסביב היממה, בכל מקום ובכל שעה - יש לנו את האפשרות לחלק ולאסוף את החבילות של לקוחותינו ולהבטיח להם איסוף או פיזור מהירים שמתבצעים בו ביום או למחרת היום לכל המאוחר. ההפצה ,בהובלות עם שחר, נעשית באמצעות משאיות חדישות המצוידות בדופן הידראולית ללא הגבלה לגודל ומשקל של המטענים ומאפשרות יכולת העמסה ופריקה עצמית.